Cor Jove de la Coral Sant Jordi

Format per nois i noies d’entre 18 a 25 anys, el Cor Jove és un cor mixt que té per objectiu donar continuïtat a la formació dels cantaires del Cor Infantil i preparar-los per al seu pas a la Coral Sant Jordi. Durant aquesta etapa, adquireixen un protagonisme especial el treball de lectura a vista i la formació vocal, per la qual cosa el Cor Jove compta amb una professora de cant.

Tot i que es nodreix especialment dels cantaires del Cor Infantil, el Cor Jove també està obert a altres incorporacions. En aquest cas, cal fer una prova de veu que servirà per conèixer el seu nivell i valorar si cal reforçar la seva formació i dedicació per posar-se al nivell del cor.

Activitats

Concerts
El Cor Jove participa, cada any, en el Concert de Nadal de tota la família coral i també canta, de manera fixa, un concert de final de curs, a vegades amb altres cors de la família, amb altres cors joves o en solitari. Durant la resta del curs, la seva agenda varia en funció de les activitats i de les propostes externes que rep.

Caps de setmana de treball
Durant el primer trimestre, comparteix sempre el cap de setmana de treball amb el Cor Infantil i amb la Coral Sant Jordi, durant el qual es treballa de manera intensiva el repertori, a més de reforçar la convivència i la coneixença entre tots els cantaires.

Trobades
Com a coral fundadora i membre actiu de Corals Joves de Catalunya, participa en les seves activitats, trobades i concerts, sempre que l’agenda li ho permet.
L’activitat federativa és sempre una experiència enriquidora, ja que permet conèixer altres corals, nou repertori i nous directors.

Intercanvis i viatges
El Cor Jove participa, puntualment, en intercanvis amb corals del país o estrangeres, i canta en festivals de cant coral, si els directors valoren que pot ser una experiència enriquidora.

D'on venim?

El Cor Jove de la Coral Sant Jordi va néixer l’any 2009 per donar resposta als cantaires que, després de passar per les corals infantils de la família Coral Sant Jordi, volien continuar formant part d’un grup vocal. L’inici va ser un grup de nois i noies de L’Esquitx i, al llarg d’aquests anys, ha anat creixent amb noves incorporacions procedents de L’Espurna i també d’altres formacions externes a la família.

Al llarg de la seva trajectòria, el cor ha interpretat un ampli repertori, que va des de peces tradicionals catalanes fins a música medieval, tradicionals nòrdiques, nadales, etc. També ha participat en diferents festivals de cant coral com el Festival Ribermúsica de Barcelona i l’11è Vivace International Choir Festival de Veszprém a Hongria, l’any 2011.

L’any 2013 va col·laborar a la gira de quatre concerts del Rèquiem de Fauré amb el Cor Albada, el Cor Jove Contrapunt, el Cor Jove Amics de la Unió de Granollers, la Coral Juvenil Xalest i l’Orquestra de Cambra de Granollers, sota la direcció de Pablo Larraz. Durant el curs 2017-2018, va participar en la interpretació del Magnificat de John Rutter, un projecte de 400 veus amb l’Orquestra Simfònica a l’Auditori, sota la direcció de Salvador Brotons. El 2019, el cor va participar en el segon Festival de Corals Joves de Catalunya.