Família coral

La Coral Sant Jordi va néixer el 1947, a l’entorn de la personalitat carismàtica d’Oriol Martorell, amb l’objectiu de conrear amb rigor la música coral, tant culta com popular, en especial la catalana, i difondre-la arreu de Catalunya, entenent aquesta tasca com a element pedagògic i com a acte de servei al país.

Durant els anys, ha anat agrupant al seu voltant cors de tots els rangs d’edat possibles de la vida coral, donant forma a l’actual família Coral Sant Jordi: Cor Infantil, Cor Jove, la pròpia Coral Sant Jordi i el Cor Ponent, cor d’excantaires i amics de la Coral Sant Jordi

Coral sant Jordi

Creació: Oriol Martorell, 1947
Director actual: Oriol Castanyer i Martí

Cor Infantil de la Coral Sant Jordi

Creació: M. Dolors Bonal, Maria Martorell i Montserrat Solanic, 1962 (L’Esquitx) / Isabel Caballé i Mercè Fiol, 1966 (L’Espurna)
Directors actuals: Laia Nieto i Júlia Olivés (L’Esquitx) / Ariadna de Casacuberta, Toni Gálvez, Laia de las Heras (L’Espurna)

L’any 1963, una coral infantil que tot just un any abans havien engegat M. Dolors Bonal, Montserrat Martorell i Maria Martorell va passar a formar part de la família juntament amb el cor d’adults. La coral es deia L’Esquitx i ha estat, fins avui, un dels grups infantils de la coral Sant Jordi. El 1966, atenent la gran demanda de places per formar part de L’Esquitx, es va obrir un nou grup, L’Espurna, que esdevindria la segona coral infantil de la família, la direcció de la qual es va confiar a la M. Teresa Giménez. Actualment, els dos grups infantils treballen per separat però actuen com un sol cor pel que fa a continguts, concerts i activitats.

Cor Jove de la Coral Sant Jordi

Creació:  Abel Castilla, 2006
Director actual: Abel Castilla

El Cor Jove de la Coral Sant Jordi va néixer l’any 2009 per donar resposta als cantaires que, després de passar per les corals infantils de la Coral Sant Jordi, volien continuar formant part d’un grup vocal. L’inici va ser amb un grup de nois i noies de L’Esquitx i al llarg d’aquests anys ha anat creixent amb noves incorporacions procedents de L’Espurna i també d’altres formacions externes a la família Coral de la Sant Jordi.

Coral Ponent

Director actual: Joan Flo i Quim Sabater